Reference

Níže si prohlédněte ukázky naší práce.

Novostavba lesní cesty „Nad Bukovkou“ 2018, k. ú. Pilníkov, Záboří u Dvora Králové n. L., Dolní Žďár

Dílo: vápenná stabilizace podloží, úprava zemní pláně, konstrukce vozovky z geotextilie, HDK, ŠD a zadrcení fr. 0/8.
Provedení odvodnění cesty (zřízení příkopů, trubních propustů, osazení ocelových svodnic), zhotovení hospodářských sjezdů.

Oprava stávajících cest „LC Ke Kotcům a LC U Panelu“ 2018, k. ú. Rovensko pod Troskami

Dílo: oprava a doplnění konstrukčních vrstev lesní cesty, doplnění propustků, obnovení zemních příkopů a opravy hospodářských sjezdů.

Oprava stávajících lesních cest „SV Rumchalpa a LC Újezdecko“2017, k. ú. Kumburský Újezd, Pustá Proseč, investor Lesy ČR, s.p.

Dílo: reprofilace včetně doplnění konstrukce vozovky HDK se zadrcením, zřízení hospodářských sjezdů, propustů, příkopů, zhotovení bezpečnostního přelivu z lomového kamene, zkapacitnění propustu - tlamový propust Tubosider.

Výstavba lesních cest na revíru ČACHNOV2015, k. ú. Krouna, investor Lesy ČR, s.p.

Dílo: Novostavba lesní cesty Nad Krounkou a lesní cesty Pod Tučkem