Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj 

Projekt REALIZACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI APCO TECHNEX, S.R.O. je financován za podpory EU

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti (zateplení pláště budovy, výměna výplní, nový zdroj vytápění - tepelné čerpadlo, instalace LED osvětlení).